Finall

Inštalácia eKasy

Inštaláciu eKasy / ORP pokladnice vykonávame do 24 hodín. Službe prebieha krátka vstupná analýza potrieb klienta. Po konzultácií navrhneme riešenia eKasa systémov a odprezentujeme vám ich funkcie a možnosti. Následne vám vypracujeme podrobnú cenovú ponuku, prípadne viacero ponúk podľa množstva riešení. Po odsúhlasení a potvrdení objednávky vám pridelíme technika a kontaktujeme vás so zámerom uprasnenia termínu montáže. Pred vykonaním montáže budete upozornený technikom/obchodným zástupcom na vygenerovanie autentifikačných a identifikačných súborov z Finančnej správy, ktoré sú potrebné pre vykonanie inštalácie a správne funkovanie pokladne.

CENNÍK služieb

Podrobný cenník služieb eKasa inštalácií

# Služba Cena Popis
1 Inštalácia eKasy (nová) 60,- € Inštalácia, fiskalizácia, aktivácia a kontrola CHDÚ.
2 Nahratie nových certifikátov 60,- € Výmena certifikátov po uplynutí doby platnosti autentifikačných a identifikačných údajov.
3 Servisný zásah (prac. dni) 40,- € Opravy a servis závad na zariadeniach eKasa alebo platobných termináloch. V cene je zahrnutá 1 hodina servisného zásahu a k cene sa pripočítava doprava ku klientovi.
3 Servisný zásah mimo prac. času 80,- € Opravy a servis závad na zariadeniach eKasa alebo platobných termináloch. V cene je zahrnutá 1 hodina servisného zásahu a k cene sa pripočítava doprava ku klientovi.
4 Dopravné a manipulačné v rámci BA 10,- € Dopravné náhrady v rámci Bratislavy. K cene sa pripočitáva parkovné
4 Dopravné a manipulačné mimo BA 0,50,- €/km Dopravné náhrady mimo Bratislavy. K cene sa pripočitáva parkovné
4 Školenie v práci s eKasa systémom 20,- €/hod Cena zahŕňa školenie pre jedného klienta. Bežné školenie trvá do jednej hodiny.

Neviete si pomôcť? Potrebujete servisný zásah?

Sme pripravení vyriešiť problém a vykonať servis vášho zariadenia.